Tarihçesi

Tarihçesi
Tarihçesi

1890yılındaİngilizlerve İskoçlararasında gölde oynanmaya başlayan sutopu ilk kez1900 Olimpiyatları‘na dahil oldu. 1908‘de Londra‘da Uluslararası Amatör Yüzme Federasyonu(FINA-Federation Internationale de Natation Amateur) kuruldu ve sutopu da bu yapı içerisinde yer aldı. 20.yy‘ın başındaİngiltereİsveçgibi ülkelerin kuvvetli olduğu sutopunda ilkDünya Şampiyonası 1946‘da gerçekleşti.

1950‘li yıllara kadar deniz ve göllerde gerçekleşen maçlar, aynı dönemde Macaristan‘ın da sporu domine etmeye başlaması ileAlmanyave Avusturya‘da da yayıldı. 1960‘lardan sonra Akdeniz Ülkelerispora sahip çıkarken,İtalyave İspanya gibi ülkelerin yanı sıra günümüze gelindiğinde Eski Doğu Blok‘u ülkeleri başarıları ile ön plana çıkıyor.

Türkiye‘de ilk sutopu maçı 1931‘de açılışı aynı yıl yapılan Büyükdere Yüzme Havuzu‘nda düzenlendi. BeykozBeylerbeyi, Deniz Lisesive Galatasaraytakımlarının ardından 1932yılında Fenerbahçeve ISKsutopu takımları kuruldu. Sutopunda yurt dışında da ilk milli maç1934yılında Sovyetler Birliği ile yurt içinde yabancılarla ilk maç  ise 1937‘de Macarlarlaoynandı. Türkiye Sutopu Ligi‘nde 1950‘li ve 60‘lı yıllar boyunca Adana Demirsporöncü durumdaydı. 1963yılında kurulan Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK)ise kurulan ilk takımlar arasında yer alıp başarılara imza atarken 1970ve 80‘li yıllarda ise yine ASSKile birlikte İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü(İYİK)1990‘lardan itibaren de Galatasarayöne çıkan kulüpler olarak Türk Sutopunda yerini aldı.

Diğer Haberler